Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring JobMatch

De algemene gegevens van JobMatch:

Naam: HoensoN Management (waartoe behoren JobMatch en KliniekAdvies)
Adres: Julianalaan 55, 3708BB Zeist
KvK-nr: 75717166
Btw-nr: NL001993775B31
E-mailadres: info@kliniekadvies.nl

In deze privacyverklaring informeren we u hoe JobMatch uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. JobMatch respecteert de privacy van al haar (potentiële) cliënten en de gebruikers van haar website.
JobMatch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. De website van JobMatch beoogt om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Voor JobMatch is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die JobMatch verwerkt, worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier (bijvoorbeeld het contactformulier), door het plaatsen van een vacature, door het uploaden van uw cv of omdat u op andere wijze gebruikmaakt van de diensten van JobMatch.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

• NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens
• Titel / functie
• Geslacht
• Geboortedatum
• Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
• CV-criteria
• Betaalgegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Eventuele overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en wijzen derhalve iedere verantwoordelijkheid hiervoor af. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kliniekadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

Creëren en instandhouding gebruikersaccount
Om optimaal gebruik te kunnen maken van JobMatch, kan een gebruikersaccount worden aangemaakt. Wanneer u een account creëert, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. De verstrekte informatie kan altijd in uw eigen account worden aangepast. Het aanmaken van een account is niet verplicht. U kunt ook van (bepaalde delen van) de website gebruikmaken zonder een account aan te maken.

Het zoeken van een functie of baan
JobMatch biedt werkzoekenden de mogelijkheid om hun cv in te voeren in onze database. Dit betekent dat samen met uw cv uw persoonlijke gebruikersgegevens (e-mail, naam, adres en, voor zover u deze gegevens vrijwillig hebt doorgegeven, ook uw telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum) volledig zichtbaar zijn voor werkgevers die zijn ingelogd in de cv-database van de website. Deze werkgevers kunnen dan uw cv inzien en selecteren en kunnen eveneens zoeken naar een cv dat bepaalde persoonlijke gegevens bevat. Bedrijven kunnen ook zien wanneer u uw cv de laatste keer hebt aangepast.

U kunt uw openbare cv op elk ogenblik uitschakelen om de toegang tot uw cv te voorkomen. JobMatch kan actieve cv’s via een e-maillink op verzoek van potentiële werkgevers doorgeven indien deze actieve cv’s voldoen aan bepaalde criteria die de potentiële werkgever vooraf heeft ingevoerd.
Door gebruik te maken van onze webservice erkent u en geeft u JobMatch het recht om uw cv met potentiële werkgevers op basis van hun vacatures te delen.

De data uit uw cv worden, afgezien van wat hierboven is omschreven, op geen enkele manier doorgegeven aan enige derde partij. JobMatch is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens door werkgevers of andere externe partijen zoals gebruikers van de website.

Informatie verstrekken
Wanneer u zich inschrijft voor de e-mailservice of zich registreert voor een account, dan slaan wij uw e-mailadres op in onze database, die wij (afhankelijk van uw instellingen) gebruiken voor het per e-mail naar u verzenden van:

• vacatures die relevant zijn en overeenstemmen met het profiel dat u vooraf hebt aangemaakt. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden in uw account.

• aanmeldingen kandidaten die overeenkomen met informatie in uw vacature. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden in uw account.

• relevante informatie (bijvoorbeeld (vacature)tips of carrièreadviezen)

• informatie over de werking en ontwikkeling van de website

• berichten van partners van JobMatch voor zover u hebt aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven

U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail, en/of uw instellingen wijzigen in uw eigen account.

Afhandelen van bestelling en betaling

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw bedrijfsnaam, eigen naam, e-mailadres, bedrijfsadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

• Om het orderverloop bij JobMatch zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren.

Optimalisering van onze website

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

• Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.

Contact opnemen

Bij het verzenden van een contactformulier vragen wij naar uw contactgegevens zodat wij terug kunnen komen op uw vraag en u ook persoonlijk kunnen staan.

Voldoen aan wettelijk verplichtingen

Uit administratief oogpunt is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

JobMatch neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JobMatch) tussen zit.

Het bewaren van persoonsgegevens

JobMatch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verstrekken gegevens aan derden
JobMatch verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld onze IT-leveranciers) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. JobMatch verleent alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

Verwerkersovereenkomsten met derden
Met bedrijven die in bovengenoemd kader uw gegevens verwerken in opdracht van JobMatch wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
JobMatch deelt gegevens met een partij voor hosting van de website en e-mail – deze zorgt dat de website goed functioneert, dat JobMatch goed bereikbaar is per e-mail en dat ingevulde contactformulieren hun bestemming bereiken. Kopieën van deze contactformulieren worden op een beveiligde plek bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door JobMatch, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kliniekadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dergelijke gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. JobMatch zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken en overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JobMatch.
Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij JobMatch een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van JobMatch wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan JobMatch hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die JobMatch gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
JobMatch maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website www.kliniekadvies.nl. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft JobMatch geen toestemming te vragen.

Google Analytics
Via de website van JobMatch wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. JobMatch gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JobMatch heeft hier geen invloed op. JobMatch heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Socialmediabuttons
Op de website van JobMatch kunnen socialmediabuttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. JobMatch heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende socialmediakanaal om te zien wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de socialmedia-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De socialmedia-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.

Beveiligen

JobMatch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. JobMatch maakt gebruik van diverse veiligheidsprocedures en de website is zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Persoonsgegevens zijn verder beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt uw wachtwoord op elk ogenblik wijzigen in uw account.

JobMatch kan niet garanderen dat onbevoegde derden de hierboven genoemde getroffen veiligheidsmaatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kliniekadvies.nl.

Recht op indienen klacht

U hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat JobMatch niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om deze privacyverklaring aan te passen. JobMatch behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Wij raden u aan om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren.

 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 7 september 2021.